สรุปการดำเนินงานโครงการ "ศึกษาระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560"

สรุปการดำเนินงานโครงการ "ศึกษาระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560"


11 ธ.ค. 2561 70 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved