สถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน


จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปี 2551 - 2560 พบว่า

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (เมื่อวัดตามความรุนแรง) เป็นสาเหตุที่ทำให้ "เสียชีวิต" เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกัน 10 ปี

จึงมุ่งหวังว่า การเกิดสถานประกอบการต้นแบบที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน จะนำไปสู่การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของกลุ่มแรงงาน

โดย กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ คือ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.)

แผนงานจึงเน้นการสนับสนุนให้ จป. มีความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน จนนำไปสู่การออกแบบแนวทางในการจัดการความเสี่ยง จะนำไปสู่การลดความสูญเสียในกลุ่มแรงงานได้

Social Network


ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ปฏิทิน กิจกรรม

คลิปวิดีโอ ที่น่าสนใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/admin/web/roadsafetythai.org/public_html/themes/road/project_hot.php on line 161

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved