การหยุดรถให้คนข้ามถนน


26 พ.ย. 2561 25 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


การหยุดรถให้คนข้ามถนน

จัดทำโดย : 
- คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
- กรมการขนส่งทางบก 
- กระทรวงคมนาคม

ที่มา : http://www.facebook.com/ueaartorn

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved